ประวัติบ้านช่างไทย - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

Go to content

Main menu:

ประวัติ
TH / EN
ประวัติ>ประวัติบ้านช่างไทย

บ้านช่างไทยเปิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในวันเปิด

Back to content | Back to main menu