การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่1 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 1
กระแทกหมัดหลัง ก้าวทัดมาลา ก้าวจูบศอก ก้าวเหวี่ยงศอก เหวี่ยงควายถอนขา ฟาดสันแขน สับสันแขน งัดหมัด ย่อกระทุ้ง ก้าวงัด เหวี่ยงสั้น ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง
Back to content