การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่10 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 10
ก้าวเหวี่ยงสั้น กระแทกหมัด งัดหมัด จูบศอก เหวี่ยงศอก ทุบ เหวี่ยงแข้ง ย่อกระทุ้ง ก้าวเหวี่ยงควาย เขก เหวี่ยงสั้น เขก เหวี่ยงสั้น ฉัดขาหน้า ยัดเข่า งัดหมัด งัดหมัด เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก โขกเขก โขกเขก
Back to content