การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่2 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 2
ก้าวเหวี่ยงควาย เหวี่ยงแข้งหลัง งัดหมัด ก้าวเหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก ทุบ ทุบ ทัดมาลา จูบศอก เหวี่ยงศอก เหวี่ยงแข้งหน้า สับสันแขน ยัดเข่า ยัดเข่า
Back to content