การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่3 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 3
ยัดเข่าหลัง สับสันแขน เหวี่ยงศอก ทัดมาลา จูบศอก งัดหมัด เหวี่ยงแข้งหน้า เหวี่ยงแข้งหลัง ย่อกระทุ้ง ก้าวงัด เหวี่ยงควายถอนขา ฟาดสันแขน สับสันแขน
Back to content