การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่5 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 5
ย่อกระทุ้งหงายหมัด ทุบ จูบศอก เหวี่ยงศอก เหวี่ยงแข้ง สับสันแขน เหวี่ยงสั้นถอนขา ยัดเข่า จูบศอก จูบศอก เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก ฟาดสันแขน สับสันแขน งัดหมัด ย่อกระทุ้ง เหวี่ยงแข้งหน้า เหวี่ยงแข้งหลัง
Back to content