การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่6 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 6
ฉัดขาหน้า โขกเขก โขกเขก ทุบ เหวี่ยงสั้นถอนขา เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน งัดหมัด เหวี่ยงยาว เขกโขก เขกโขก ทัดมาลา ทุบ ทุบ ทัดมาลา ทุบ ทุบ
Back to content