การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่8 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 8
ก้าวสับสันแขน ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง งัดหมัด เหวี่ยงศอก จูบศอก ฟาดสันแขน งัดหมัด เหวี่ยงควายถอนขาหน้า โขกเขก เหวี่ยงสั้น เขกโขก เขกโขก เหวี่ยงสั้น เหวี่ยงแข้งหน้า
Back to content