การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่9 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 9
ก้าวงัด ทุบ สับสันแขน ฟาดสันแขน สับสันแขน เหวี่ยงศอก เขก โขกเขก เหวี่ยงควายถอนขา ยัดเข่า ฉัดขาหลัง เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก จูบศอก งัดหมัด เหวี่ยงสั้น เหวี่ยงแข้งหน้า เหวี่ยงแข้งหลัง ก้าวเหวี่ยงยาว
Back to content