ดีวีดีการออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สินค้า > muay thai dvd
ความยาว 50 นาที (บรรยายไทยและอังกฤษ)
แถมผ้ายันต์เฉพาะการสั่งซื้อดีวีดี

ท่าบริหาร 10 ท่า
- ปั้นหมัด
- พันแขน
- พันหมัด
- พันหมัด ยกเข่า
- พันหมัด ยกเข่า ย่อยืด
- พันหมัด ยกเข่า โดด
- พันหมัด ยกเข่า ดีดแข้ง
- พันหมัด พลิกเหลี่ยม ดีดแข้ง สลับขา
- พันหมัด พลิกเหลี่ยม
- พันหมัด ยกเข่า โดด ดีดแข้ง

การจรดมวยและการเคลื่อนที่
- การจรดมวย
- การพลิกเหลี่ยม
- การถอนขา

การออกอวัยวุธในลักษณะต่างๆ
- ทิ่ม
- กระแทก
- เหวี่ยงสั้น
- เหวี่ยงยาว
- ฟาดสันแขน
- สับสันแขน
- งัด
- โขกเขก
- เหวี่ยงศอก
- ยัดเข่า
- ฉัดขาหน้า
- ฉัดขาหลัง
- เหวี่ยงแข้งหน้า
- เหวี่ยงแข้งหลัง

การออกอวัยวุธพันลำ
- ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง
- ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน
- ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  ยัดเข่า  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง
- ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  ยัดเข่า  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  ยัดเข่าหลัง
- กระแทกหมัดหลัง  เหวี่ยงสั้นถอนขา  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง
- กระแทกหมัดหลัง  เหวี่ยงสั้นถอนขา  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน
- ฉัดขาหน้า  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  งัดหมัด  โขกเขก  โขกเขก

Back to content