ดีวีดีการออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สินค้า > muay thai dvd

การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่ 2
ความยาว 1.20 ชั่วโมง
(บรรยายไทยและอังกฤษ)
แถมผ้ายันต์เฉพาะการสั่งซื้อดีวีดี
ประกอบด้วย
การเคลื่อนที่ลักษณะต่างๆ

 • เดิน
 • สืบ
 • กระหยด
 • เดินสืบ
 • เดินกระหยด
 • ย่างสามขุม
 • กลับตัว
การออกอวัยวุธ  ลักษณะต่างๆ
 • ย่อกระทุ้งคว่ำหมัด
 • ย่อกระทุ้งหงายหมัด
 • เหวี่ยงควาย
การป้องกันตัว (ป้อง ปัด ปิด เปิด)
ออกอวัยวุธพันลำ
 • กระแทกหมัดหลัง  ก้าวทัดมาลา  ก้าวจูบศอก  ก้าวเหวี่ยงศอก  เหวี่ยงควายถอนขา  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  งัดหมัด  ย่อกระทุ้ง  ก้าวงัด  เหวี่ยงสั้น  ยัดเข่าหลัง  เหวี่ยงแข้งหลัง  เหวี่ยงแข้งหลัง
 • ก้าวเหวี่ยงควาย  เหวี่ยงแข้งหลัง  งัดหมัด  ก้าวเหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  ทุบ ทุบ  จูบศอก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้งหน้า  สับสันแขน  ยัดเข่า  ยัดเข่า
 • ยัดเข่าหลัง  สับสันแขน  เหวี่ยงศอก  ทัดมาลา  จูบศอก  งัดหมัด  เหวี่ยงแข้งหน้า  เหวี่ยงแข้งหลัง  ย่อกระทุ้ง  ก้าวงัด  เหวี่ยงควายถอนขา  
     ฟาดสันแขน  สับสันแขน
 • ก้าวเหวี่ยงศอก  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงควาย  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  ทุบ  งัดหมัด  ย่อกระทุ้ง  ก้าวงัด  เหวี่ยงศอก  จูบศอก  ทัดมาลา  ยัดเข่า  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้ง
 • ย่อกระทุ้งหงายหมัด  ทุบ  จูบศอก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้ง  สับสันแขน  เหวี่ยงสั้นถอนขา  ยัดเข่า  จูบศอกจูบศอก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  งัดหมัด  ย่อกระทุ้ง  เหวี่ยงแข้งหน้า  เหวี่ยงแข้งหลัง
 • ฉัดขาหน้า  โขกเขก  โขกเขก  ทุบ  เหวี่ยงสั้นถอนขาเหวี่ยงแข้งหลัง  ฟาดสันแขน  งัดหมัด  เหวี่ยงยาว  เขกโขก  เขกโขก  ทัดมาลา  ทุบ  ทุบ  ทัดมาลา  ทุบ  ทุบ
 • ยัดเข่าหลัง  ฉัดขาหลัง  ทัดมาลา  จูบศอก  เหวี่ยงศอก  เขกโขก  เขกโขก  เหวี่ยงควายถอนขา  เหวี่ยงแข้งหลัง  เหวี่ยงควาย  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  ทัดมาลา  ทุบ
 • ก้าวสับสันแขน  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  งัดหมัด  เหวี่ยงศอก  จูบศอก  ฟาดสันแขน  งัดหมัด  เหวี่ยงควายถอนขาหน้า  โขกเขก  เหวี่ยงสั้น  เขกโขก  เขกโขก  เหวี่ยงสั้น  เหวี่ยงแข้งหน้า
 • ก้าวงัด  ทุบ  สับสันแขน  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  เหวี่ยงศอก  เขก  โขกเขก  เหวี่ยงควายถอนขา  ยัดเข่า  ฉัดขาหลัง  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  จูบศอก  งัดหมัด  เหวี่ยงสั้น  เหวี่ยงแข้งหน้า  เหวี่ยงแข้งหลัง  ก้าวเหวี่ยงยาว
 • ก้าวเหวี่ยงสั้น  กระแทกหมัด  งัดหมัด  จูบศอก  เหวี่ยงศอก  ทุบ  เหวี่ยงแข้ง  ย่อกระทุ้ง  ก้าวเหวี่ยงควาย  เขก  เหวี่ยงสั้น  เขก  เหวี่ยงสั้น  ฉัดขาหน้า  ยัดเข่า  งัดหมัด  งัดหมัด  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  โขกเขก  โขกเขก

Back to content