ดีวีดีลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สินค้า > muay thai dvd

ความยาว 1.18 ชั่วโมง

บรรยายไทยและอังกฤษในวีดีโอออนไลน์


รายละเอียดวีดีโอ
ลูกไม้แก้หมัด

  • สลับฟันปลา
1.หลบแล้วยัดเข่า
2.ปัดแล้วยัดเข่า
3.เปิดแล้วยัดเข่า

  • ปักษาแหวกรัง

  • พม่ารำขวาน

  • ดับชวาลา
1.เปิดด้วยหมัดหน้าต่อยด้วยหมัดหลัง
2.ปัดด้วยหมัดหน้าต่อยด้วยหมัดหลัง
3.ปัดด้วยหมัดหลังต่อยด้วยหมัดหน้า
4.กดและต่อยด้วยหมัดเดียวกัน

  • ขุนศึกตีทวน
1.เปิดในด้วยหมัดหน้าแล้วเหวี่ยงแข้งหน้า
2.เปิดในด้วยหมัดหน้าแล้วเหวี่ยงแข้งหลัง
3.เปิดนอกด้วยหมัดหลังแล้วเหวี่ยงแข้งหลัง
4.เปิดนอกด้วยหมัดหลังแล้วเหวี่ยงแข้งหน้า
5.ปัดนอกด้วยหมัดหน้าแล้วเหวี่ยงแข้ง
6.ปัดในด้วยหมัดหลังแล้วเหวี่ยงแข้ง
7.สะบัดหัวหลบหมัดหลังพร้อมเหวี่ยงแข้ง
8.สะบัดหัวหลบหมัดหน้าพร้อมเหวี่ยงแข้ง

ลูกไม้แก้เตะ

  • ปักลูกทอย
1.แก้เตะระดับเอว แบบที่1
2.แก้เตะระดับเอว แบบที่2
3.แก้เตะระดับเอว แบบที่3
4.แก้เตะระดับเอว แบบที่4
5.แก้เตะระดับเอว แบบที่5
6.แก้เตะก้านคอ แบบที่1
7.แก้เตะก้านคอ แบบที่2
8.แก้เตะคว่ำแข้ง แบบที่1
9.แก้เตะคว่ำแข้ง แบบที่ 2

Back to content