ท่าบริหาร ท่าที่4 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ท่าบริหารท่าที่ 4 "พันหมัด ยกเข่า"
Back to content