ท่าบริหาร ท่าที่6 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ท่าบริหารท่าที่ 6 "พันหมัด ยกเข่า โดด"
Back to content