ท่าบริหาร ท่าที่8 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ท่าบริหารท่าที่ 8 "พันหมัด พลิกเหลี่ยม ดีดแข้ง สลับขา"
Back to content