เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 14 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    14.ท่านปรมาจารย์ กิมเส็ง ทวีสิทธ์ อาจารย์คนสุดท้ายของท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย กล่าวไว้ว่า นาทีทองมีอยู่ตลอดเวลาของการต่อสู้ ขอให้ท่านหมั่นฝึกฝนให้ดี ท่านจะมีโอกาสได้ใช้นาทีทองนะครับ
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content