เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 19 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    19.สาเหตุของการเลิกคาดเชือกในการชกมวยคือ นายเจีย แขกเขมรนะครับ ถูกนายแพ เลี้ยงประเสริฐ ต่อยเข้าไปที่ลูกกระเดือก คือจุดกลืนถ่าน ท่านปรมาจารย์เขตร เรียกว่าจุดกลืนถ่าน ก็ลงไปเลย ลงไปสลบ หามไปโรงพยาบาล ก็ไปตายนะครับ ไปตายเพราะไปเข้าจุดสำคัญ ลูกกระเดือกแตก เป็นเหตุทำให้เลิกคาดเชือกกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นะครับ
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content