เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 25 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    25.พละกำลังวังชาของเรา มันจะอยู่กับเราก็ตอนยังหนุ่ม หลังจากนั้นจะร่วงโรยลงไป แต่สิ่งที่ไม่ร่วงโรย ยังคงอยู่ตลอดและมีแต่จะมากขึ้น ก็คือวิชาความรู้นั่นเองครับ
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content