เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 38 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    38.การปัด การป้อง การปิด การเปิด คือประตูของการใช้ลูกไม้นะครับ อย่างเช่น ดับชวาลา ถ้าเค้าต่อยมาเราไม่เปิดก่อน เราก็ใช้ไม่ได้ หรือเราไม่ปิด แล้วต่อยเข้าไปเราปัดไม่เป็น ต่างคนต่างโดน ก็ไม่ใช่ลูกไม้ เราก็ต้อง ปัด ปิด หรือเปิดถึงจะเข้าไปใช้ลูกไม้ได้นะครับ
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content