เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 53 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    53.ครูบาอาจารย์นั้นเป็นสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ก็เหมือนกับว่าเราทำอะไรโดยสัญชาตญาณเท่านั้นเอง ครูบาอาจารย์จะถ่ายทอดในสิ่งที่ได้รับสืบต่อกันมา เราจะต้องมีความนับถือครูบาอาจารย์ของเรานะครับ เมื่อเราทำได้อย่างนี้ ลูกศิษย์ทุกคนจะมีความเคารพเรา และมีความยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์สืบต่อกันไป เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ ได้ยกย่องครูบาอาจารย์ต่อๆกันมานะครับ
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content