1. เปิดด้วยหมัดหน้า ต่อยด้วยหมัดหลัง - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 > ดับชวาลา
ดับชวาลา
1. เปิดด้วยหมัดหน้า ต่อยด้วยหมัดหลัง
Back to content