1. แก้เตะระดับเอว แบบที่1 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 > ปักลูกทอย
ปักลูกทอย
1. แก้เตะระดับเอว แบบที่1
Back to content