3.แก้เตะระดับเอว แบบที่3 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 > ปักลูกทอย
ปักลูกทอย
3.แก้เตะระดับเอว แบบที่3
Back to content