4. กดและต่อยด้วยหมัดเดียวกัน - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 > ดับชวาลา
ดับชวาลา
4. กดและต่อยด้วยหมัดเดียวกัน
Back to content