5.แก้เตะระดับเอว แบบที่5 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 > ปักลูกทอย
ปักลูกทอย
5.แก้เตะระดับเอว แบบที่5
Back to content