7. แก้เตะก้านคอ แบบที่2 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 > ปักลูกทอย
ปักลูกทอย
7. แก้เตะก้านคอ แบบที่2
Back to content