ครูเล็กสอนมวย บทที่สิบ - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
การออกหมัด


หมัดเหวี่ยงสั้น

..........หมัดเหวี่ยงสั้นเป็นหมัดที่ท่านต้องใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพก พลิกเหลี่ยมด้วยกำลังเหวี่ยงจากสะโพก แขนข้างที่เหวี่ยงหมัดต้องไม่กางออกเกินเก้าสิบองศา หมัดอีกข้างหนึ่งให้ปิด อยู่ที่บริเวณใบหูของหมัดข้างนั้น และถ้าจะให้ได้ผลและเป็นการเตรียมการเพื่อใช้อวัยวุธต่อเนื่อง ท่านควรถอนขาที่ตรงกันข้ามกับหมัดที่ท่านเหวี่ยง คือยกตัวอย่างท่านเหวี่ยงสั้นหมัดขวาท่านก็ถอนขาข้างซ้าย เพื่อระยะในการออกอวัยวุธได้แก่แข้ง หรือเข่า ต่อไป ที่สำคัญเมื่อท่านเริ่มฝึก ท่านต้องกลับมาในท่าจรดมวยให้เร็วที่สุดคือ ไป และกลับ มาสู่ท่าครูนั่นเอง

วิธีการฝึก ให้ท่านจรดมวยท่าครูของไชยาสมมุติท่านจรดเหลี่ยมซ้าย ขาซ้ายก็อยู่หน้า

จังหวะที่หนึ่ง

ให้ท่านก้าวขาขวาพร้อมชักมือข้างซ้ายปิดที่หูซ้าย ศอกทิ่มลงไม่กางออก มือข้างขวามาอยู่บริเวณหูข้างขวา ศอกทิ่มลงไม่กางพร้อมเหวี่ยงสะโพกและเปิด ศอกขวาขนานพื้น และทำมุมกับแขนประมาณเก้าสิบองศา พลิกเหลี่ยมเหวี่ยงหมัดขวาในแนวระดับไหล่ของท่านเอง พร้อมถอนขาข้างซ้ายตามแรงเหวี่ยง เปิดส้นเท้าซ้าย มือข้างซ้ายยังคงปิดหูซ้าย แล้วรีบชักขาข้างที่ท่านถอนกลับมาอยู่ในแนวเดิมมือข้างที่เหวี่ยงและมือที่ ปิดหูให้กลับมาอยู่ในท่าครูให้เร็วที่สุด สังเกตว่าท่านจะเปลี่ยนเหลี่ยมไปโดยปริยาย และให้ท่านเริ่มฝึกเหมือนเดิม แต่จะเริ่มจากเหลี่ยมขวาแทนที่จะเป็นเหลี่ยมซ้าย

..........เหวี่ยงสั้นเป็นหมัดที่ท่านควรฝึกควบคู่ไปกับหมัดทิ่ม กระแทก และเมื่อท่านสามารถฝึกหมัดเหวี่ยงสั้นได้ดีแล้ว ท่านก็ควรนำมาฝึกคละกันเช่น ทิ่ม ก้าวกระแทก ก้าวเหวี่ยงสั้น เพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถพันลำด้วยหมัดได้สมบูรณ์ขึ้น ในโอกาสต่อไปผมจะกล่าวถึงการเหวี่ยงยาว ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content