ครูเล็กสอนมวย บทที่สิบเอ็ด - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

หมัดเหวี่ยงยาว

..........เป็นหมัดที่ต้องระวังเวลาท่านเหวี่ยงยาว เนื่องจากแขนของท่านยืดออก อีกทั้งเวลาท่านเหวี่ยง หากท่านเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสั้นแต่ยืดแขนออกเพื่อให้เป็นเหวี่ยงยาว นิ้วหัวแม่มือของท่านจะกระทบเป้าหมายก่อน และจะทำให้เกิดอาการซ้นหรือเจ็บปวด ซึ่งไม่เป็นผลดีกับท่านเลย วิธีแก้ไขก็คือให้ท่านเหวี่ยงแบบเหมือนว่าท่านกำลังจะเข้ากอดใครสักคน ให้ทำแขนแบบสวมกอดแต่ให้ใช้แขนข้างเดียว แล้วให้ท่านงอข้อมือเล็กน้อยเพื่อให้สันหมัดกระแทกเป้าหมายได้อย่างถนัดถนี่ หรืออีกแบบหนึ่งให้ท่านเหวี่ยงแบบมวยโคราช คือหมัดเหวี่ยงควาย ให้ท่านพลิกหลังมือโดยให้นิ้วหัวแม่โป้งทิ่มลงแล้วให้ท่านงอข้อมือเล็กน้อย เพื่อให้สันหมัดกระทบเป้าหมาย ที่สำคัญทั้งสองวิธีให้ท่านอย่ายืดแขนตึง ให้งอแขนที่ท่านเหวี่ยงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นเหวี่ยงยาว แขนที่ท่านงอต้องไม่งอเป็นมุมเก้าสิบองศา และให้ท่านใช้มืออีกข้างหนึ่งปิดหู ศอกไม่กางแนวขนานลำตัว

         เหวี่ยงยาว ใช้สำหรับระยะที่ค่อนข้างไกลกว่าเหวี่ยงสั้น จึงมีความรวดเร็วน้อยกว่าเหวี่ยงสั้น แต่ข้อดีก็คือความหนักหน่วงที่มีมากกว่า ท่านจึงควรฝึกทั้งเหวี่ยงยาวเหวี่ยงสั้น จนมีความชำนาญ และเลือกใช้ตามโอกาสที่เหมาะสม

หมัดเหวี่ยง
หมัดเหวี่ยงควาย


วิธีการฝึก  ให้ท่านจรดมวยแบบไชยาในเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่ง ในที่นี้สมมุติว่าเป็นเหลี่ยมซ้าย ให้ท่านก้าวขาขวาโดยมือซ้ายอยู่ตำแหน่งเดิม หรือนำเอามาปิดหูแบบเหวี่ยงสั้น มือข้างขวาให้ลดหลั่นลงมาเพื่อให้ได้ระยะเหวี่ยง พร้อมกับการเหวี่ยงด้วยกำลังจากการเหวี่ยงตัว แขนกับไหล่ที่พลิกให้พร้อมเพรียงกัน ถอนขาซ้ายให้ยาวเพื่อสะดวกในการต่อเติมอวัยวุธ หลังจากนั้นให้ท่านกลับมาอยู่ในท่าจรดมวยเหลี่ยมขวา แล้วปฏิบัติเหมือนเดิม เหมือนกับเหลี่ยมซ้าย หากท่านประสงค์จะเหวี่ยงควายแบบมวยโคราช ให้ท่านลดหมัดข้างที่ต้องการเหวี่ยง ลงมาอยู่ที่บริเวณหน้าขาของหมัดนั้นในขณะที่ท่านก้าว ลักษณะการเหวี่ยงแบบมวยโคราชนั้นรุนแรงมาก เหมือนท่านเตะด้วยท่อนแขน แต่จุดที่กระทบเป้าหมายก็คือสันหมัดที่ท่านพลิก เอาหลังมือตะแคงลงนั่นเอง

ท่านควรฝึกคละกันอีกเช่นกันเช่น ทิ่ม ก้าวกระแทก ก้าวเหวี่ยงสั้น ก้าวเหวี่ยงยาว เป็นต้น

( การเขียนอาจมีข้อความที่ท่านไม่เข้าใจ เนื่องจากเป็นการยากที่จะอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจกระจ่างแจ้งได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาไต่ถามหรือแวะเวียนมาคุยกันได้ที่ บ้านช่างไทยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ )

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content