ครูเล็กสอนมวย บทที่สิบห้า - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

.......เห็นหรือยังครับว่ามวยไทยเรานั้นสามารถนำเอา การต่อย การเตะ การเข่า การศอก มาใช้ในการออกอวัยวุธได้อย่างวกวน ซึ่งทั้งหมดนั้นย่อมต้องใช้การก้าวย่างในแบบที่เราได้ร่ำเรียนมาเป็นพื้นฐาน เพื่อความถูกต้องกลมกลืนและหนักหน่วง การออกอวัยวุธจะสมบูรณ์ได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่สมบูรณ์ เปรียบเหมือนคนที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ จะก้าวเดิน จะหยิบของวางของ จะพูดจะคุย ย่อมมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ไม่เหมือนคนที่ไม่สมบูรณ์ ขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างนะครับ เช่น คนที่มีขาไม่สมบูรณ์ เวลาเดินจะเดินแบบคนปรกตินั้นดูเห็นจะยาก  หรือคนที่มีสติไม่สมประกอบ เวลาพูดเวลาคุย ก็ย่อมเล็ดลอดเอาความไม่สมประกอบนั้นออกมาจนได้

.....คุยกันพอเกริ่นๆให้เข้าใจ ทีนี้เราก็มาฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีทักษะและมีของเล่นๆมากขึ้น เรามาฝึกการจูบศอกกันต่อดีกว่านะครับ

จูบศอก ทำไมถึงเรียกจูบศอก การที่เรียกจูบศอกนั้นเนื่องจากให้ปฏิบัติเหมือนกับเราต้องการจูบศอกของเรา เองจากด้านในของศอก  การจูบศอกสามารถทำให้คู่ต่อสู้แตกหัวคิ้ว เนื่องจากว่าเราจูบศอกจากข้างในแต่ คู่ต่อสู้จูบศอกด้านนอก และสามารถยุติการต่อสู้เนื่องจากเลือดจะไหลเข้าตาของผู้ที่ถูกจูบศอกได้ การจูบศอกจึงนับว่าเป็นอวัยวุธที่เด็ดขาดรุนแรงและรวดเร็วยิ่ง มวยไชยานิยมใช้การจูบศอกในการแก้หมัด อีกทั้งยังสามารถแก้ศอกด้วยกันเองอีกด้วย

การฝึกการจูบศอก  

..........ให้ผู้ฝึกยืนจรดมวยแบบไชยาในเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่ง ในที่นี้กำหนดให้เป็นเหลี่ยมซ้าย ให้ผู้ฝึกก้าวขาขวาแบบย่างสามขุมพร้อมกับยกแขนขวาสอดเข้าด้านในแขนซ้าย ให้แบหลังมือขวาปิดที่หูข้างซ้าย พร้อมกับลดหมัดซ้ายลงมาอยู่ที่บริเวณราวนมขวา โดยให้แนบกำปั้นลงกับราวนมขวา ให้ศอกขวาตรงจมูกของท่านเอง และเมื่อท่านจูบศอกขวาเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท่านก้าวขาซ้ายแล้วปฏิบัติเหมือนกันกับข้างขวา โดยไม่ต้องนำแขนข้างที่ จูบศอกมาจรดมวยก่อน ให้ท่านปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปเลย เนื่องจากศอกเป็นอวัยวุธที่ใช้ในระยะสั้นและรวดเร็ว

..........การจูบศอกนั้น ให้ท่านนำเอาไปคละกับการออกอวัยวุธก่อนๆที่ท่านได้ฝึกมา เช่น ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงสั้น ก้าวทัดมาลา ก้าวจูบศอก ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง หรือ ก้าวกระแทก ก้าวเหวี่ยงยาว เหวี่ยงแข้งหลัง ยัดเข่าหลัง ก้าวจูบศอก ก้าวทัดมาลา ให้ท่านฝึกจนสามารถออกอวัยวุธได้อย่างวกวน คือไม่ว่าจะเริ่มออกอวัยวุธอะไรก่อน ท่านก็ย่อมนำเอาอวัยวุธที่ท่านได้ฝึกฝน นั้นมาคละเคล้าลงไปได้ ให้ท่านฝึกจนท่านมีความชำนาญ ออกอวัยวุธครั้งใดท่านก็ย่อมทำได้ จากนั้นให้ท่านตั้งใจฝึกการเหวี่ยงศอกเป็นอันดับต่อไป ขอให้ติดตามกันอีกนะครับ

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content