ครูเล็กสอนมวย บทที่สอง - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

..........การฝึกมวยไทยนั้นเป็นการขัดเกลาจิตใจและร่างกายให้มีความเป็นระเบียบ มีความละเอียดละออ รู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี

    ..........ผู้ฝึกฝนหากยังมีความใจร้อน จะถูกขัดเกลาด้วยท่าบริหาร ท่านต้องทำท่าบริหารตามที่ครูบาอาจารย์กำหนด ซึ่งในแต่ละท่าจะมีความยากง่ายต่างกันออกไป และในแต่ละท่าทาง ต้องมีความเอาใจใส่ และมีความพินิจพิเคราะห์ มีสติ ตั้งใจในการฝึกฝน จนสามารถทำได้อย่างถูกต้องจนเป็นอัตโนมัติ จึงจะเรียกได้ว่าท่านได้ขัดเกลาตัวของท่านพร้อมที่จะรับเอาน้ำเลี้ยงหรือ ปุ๋ย อันได้แก่รายละเอียดต่างๆในวิชามวยไทยต่อไป

    ..........เมื่อท่านผ่านขั้นตอนดังได้กล่าวมาแล้ว ท่านจะรู้สึกตัวได้เองว่ามีความใจเย็นลง มีระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้อีกชนิดหนึ่งผุดขึ้นมา อันเนื่องมาจากการเชื่อฟังครูบาอาจารย์นั่นก็คือความรู้สึกรัก ความรู้สึกหวงแหนมรดกของของชาติขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

    ..........น้ำเลี้ยงหรือปุ๋ยต่อไปก็คือการฝึกการป้องกันตัว ให้ท่านสังเกตให้ดีว่าขั้นตอนแรก เราจะฝึกการป้องกันตัวของเรา ไม่ให้ทำผิด คิดผิด และเมื่อเราทำตามขั้นตอนการฝึกได้อย่างสมบูรณ์ เราก็จะนำสิ่งที่เราได้รับคือ ความถูกต้องของท่วงท่าอันนั้น มาป้องกันตัวของเราโดยอัตโนมัติ และเมื่อเราป้องกันตัวได้ดีแล้วนั่นแหละ เราจึงจะสามารถตอบโต้ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

    ..........ในโอกาสหน้าผมจะกล่าวถึง การฝึกการป้องกันตัวแล้วตอบโต้ และการฝึกการป้องกันตัวพร้อมตอบโต้ต่อไป

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content