ครูเล็กสอนมวย บทที่ยี่สิบสาม - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

..........จำได้ว่ายังมีลูกไม้มวยแก้หมัด ที่ต้องนำมาฝึกกันให้ชำนาญอีกหลายลูกไม้ เรามาฝึกการแก้หมัดด้วยเข่ากันบ้างสลับกันไป แก้หมัดด้วยหมัด แก้หมัดด้วยเตะ แก้หมัดด้วยศอก แก้หมัดด้วยถีบ ก็จะพยายามอธิบายจนครบ ให้ติดตามกันไปแล้วกันครับ  ลูกไม้มวยไทยที่แก้หมัดด้วยเข่าก็คือ ลูกไม้หนูไต่ราว หรือว่าบางโบราณาจารย์ท่านเรียกว่า สลับฟันปลา

..........หนูไต่ราวหรือสลับฟันปลานั้น เป็นการออกวงนอก โดยใช้การยืมแรงคู่ต่อสู้ที่ชกเรามา แล้วติดแขนด้วยท่านก้าว ออกวงนอก แขนข้างหนึ่งปัดอยู่ข้างนอกแขนอีกข้างหนึ่งรับอยู่ข้างใน แล้วใช้แรงคู่ต่อสู้กับแรงดึงของท่าน พร้อมกับยัดเข่าขึ้นไปเป็นแรงบวก เข้าที่กระบังลมหรือที่ท้องน้อยของคู่ต่อสู้

วิธีการฝึกหนูไต่ราว    ให้ท่านและคู่ซ้อมยืนจรดมวยแบบไชยาในเหลี่ยมซ้ายก่อนเหมือนเดิม แต่คราวนี้ ให้ท่านลองนึกดูว่า หากท่านจรดมวยในแบบฉบับของไชยา เมื่อหากว่าท่านจะใช้ไม้มวยหนูไต่ราวนั้นดูเป็นการยาก ที่ท่านจะเอาแขนของท่านคีบแขนของคู่ซ้อมของท่าน แล้วใช้แรงดึงบวกกับแรงที่คู่ซ้อมของท่านชกมาได้ หากจะฝืนทำไปก็คงจะช้า เนื่องจากต้องเอาแขนข้างนึงยกมาในแนวนอกแขนแล้วก็ปัด ส่วนอีกแขนก็ต้องคอยระวังคอยรับอยู่ด้านใน

..........ให้ท่านจรดมวยแบบให้ยกแขนของท่าน โดยเปิดหน้าของท่านให้เห็นเป็นช่องตรงกลาง โดยให้หมัดของคู่ซ้อมสามารถผ่านเข้าช่องตรงกลางระหว่างแขนของท่านได้ และการจรดมวยแบบนี้ยังเป็นการหลอกให้คู่ต่อสู้คิดว่า เราเปิดหน้าและไม่ระมัดระวังหมัด ซึ่งยิ่งทำให้คู่ต่อสู้เกิดความย่ามใจและหลงกลชกเราได้ง่ายขึ้น

..........ให้คู่ซ้อมของท่านชกท่านด้วยหมัดหลังก็คือหมัดขวา ให้ท่านก้าวเฉียงออกทางด้านซ้ายของท่านเอง แต่ไม่ต้องลดมือ แต่ให้เอาแขนข้างซ้ายปัดส่วนแขนข้างขวาของคู่ซ้อมของท่าน และท่านให้คอยรับแขนของคู่ซ้อมของ ท่านไว้ด้วยแขนขวา ไม่ให้ปัดเลยไป แล้วให้ท่านออกแรงดึงตามแรงของคู่ซ้อมของท่าน พร้อมกับยัดเข่าขวาเข้าที่บริเวณกระบังลม หรือบริเวณท้องน้อย แต่ให้ท่านทำเบาๆ อย่าได้ทำแรง เนื่องจากหากท่านทำแรง อาจเป็นอันตรายต่อคู่ซ้อมของท่านได้ เนื่องจากเป็นจุดสำคัญและอันตราย และให้ท่านฝึกทั้งสองเหลี่ยมจนเกิดความชำนาญ

..........มวยไทยนั้นแยบยลลึกซึ้งยิ่งนัก เราอาจเอาอะไรต่ออะไร แก้อะไรต่ออะไรได้อย่างพิสดาร หากรู้จักการหลอก รู้จักการล่อ แต่ที่สำคัญให้เรารู้จักกาลเทศะในการใช้ลูกไม้นั้นๆ บางท่านบางคนกล่าวว่า  มวยเตะแพ้มวยหมัด มวยเข่าแพ้มวยศอก มวยซ้ายได้เปรียบมวยขวา  ก็สุดแท้แต่จะคาดเดา แต่ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรแก้อะไร เราจะเอา เตะแก้หมัด เราจะเอา เข่าแก้ศอก เราจะเอา หมัดแก้เข่า หรือว่าเราจะเอา หมัดแก้หมัด  เตะแก้เตะ  ศอกแก้ศอก  ถีบแก้ถีบ มวยขวาแต่ชนะมวยซ้าย ก็ด้วยปฏิภาณไหวพริบ บวกกับความรู้ในเชิงมวยที่ใครจะมีมากกว่ากันนั่นเอง

..........กล่าวมาก็ยืดเยื้อยาวความไปหน่อยนะครับ แต่ก็ไหนๆเขียนไว้เป็นความรู้ก็คงต้องพยายามนึก และเขียนให้ท่านผู้อ่านได้ความรู้มากที่สุด เท่าที่ความรู้อันน้อยนิดของผมจะพอมีนะครับ ไว้ค่อยคุยกันต่อถ้ามีเวลานะครับ

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content