ครูเล็กสอนมวย บทที่ยี่สิบเก้า - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

..........มวยไทยนี่เป็นวิชาการต่อสู้หนึ่งเดียว ที่ไม่มีในการต่อสู้อื่นใดในโลก ที่กล่าวดังนี้เนื่องจากว่ามวยไทยนั้นต่อสู้กับตัวเองก่อน แล้วจึงเอาผลที่ได้จากการต่อสู้กับตัวเองนั้น มาเป็นบรรทัดฐานในการตัดวงจรใน การนึกคิด เกี่ยวกับการป้องกันตัวออกไป คือการป้องกันโดยไม่ต้องคิด มันเป็นไปเองทุกอย่าง โดยมวยไทยที่แท้จริงแล้วนั้น จะระวังและจัดวางทุกอย่างให้ลงตัวอยู่ในแนวป้องกัน โดยไม่ต้องมาจัดแต่ง ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนนี้นั้น ต้องใช้เวลานานพอสมควร ต้องมีความเอาใจใส่ มีความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ จนกว่าจะได้เกราะ คือชุดสำหรับป้องกันนั้นมาเป็นสมบัติของตน

มวยไชยา บ้านช่างไทย

..........ท่านต้องหมั่นสังเกตตัวของท่านเองเสมอว่า ท่านทำแบบฝึกหัดของมวยไทย ได้ถูกต้องตามแบบฉบับแล้วหรือยัง ยิ่งเป็นแบบฝึกหัดมวยไชยาแล้ว ท่านต้องพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแบบฝึกหัดในแต่ละแบบฝึกหัด เป็นพื้นฐานรองรับกันและกัน ท่านต้องพยายามทำและต้องทำให้จงได้ และความรู้ความเห็นของท่าน ก็จะเกิดขึ้นจากการที่ท่านทำตรงนั้นเป็นพื้นฐาน แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การนำเอากำลังส่วนนั้น มาแปรรูปเป็นการเดิน การย่างต่างๆ เมื่อเดินย่างได้ดีแล้ว ท่านก็นำเอาไปออกอวัยวุธ หมัดเท้า เข่า ศอก โดยให้อยู่ในแนวระมัดระวังตลอดทุกการเคลื่อนไหว เมื่อท่าน

สามารถทำได้อย่างนี้ จนสามารถคละอวัยวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก ได้อย่างพิสดาร ท่านก็จะนำเอากำลังส่วนนี้
ไปแก้ไข เป็นลูกไม้ต่างๆได้อย่างถูกต้องและแนบเนียนรัดกุม ไม่มีช่องโหว่อันเกิดจากการใช้ลูกไม้นั้นๆ และขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้ลูกไม้ต่อเนื่อง ท่านต้องฝึกการใช้ลูกไม้ต่อเนื่องกันไป เช่น ท่านใช้ลูกไม้เถรกวาดลาน
แล้วท่านก็สามารถใช้อวัยวุธต่อเนื่องได้อย่างสละสลวยกลมกลืน จนกว่าจะยุติการต่อสู้ แล้วก็ต่อจากนั้นไปอีกเล่า ท่านก็ยังต้องฝึกการเข้าจับ ในลักษณะของมวยไทย ว่ามวยไทยนั้นเขาจับกันอย่างไร เขาหักกันอย่างไร และท่านยังต้องฝึกการทุ่ม ทับ ฝึกการล้ม ฝึกการลุกขึ้นให้รวดเร็ว ในแบบมวยไทย ซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในหลักสูตรของการฝึกมวยไทยที่ถูกต้อง แล้วท่านยังต้องลงคู่ซ้อมคู่ และต้องให้เวลา หรือว่าความสำคัญกับการซ้อมในขั้นตอนนี้นั้นถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าหมายถึงประสบการณ์ หากท่านซ้อมคู่มากเท่าใด ท่านก็มีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งบางท่านอาจหมายถึงการชกบนเวทีด้วย

..........การเรียนมวยไทยให้เตะได้ต่อยได้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเรียนให้สามารถป้องกัน และยังสามารถเตะเป็นต่อยเป็นนั่นสิ เป็นเรื่องที่ยากพอควร ก็ขอให้ท่านที่รักในวิชามวยไทยหรือมวยไทยไชยา มีความมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจัง จะได้มีวิชาการต่อสู้ที่แสนประเสริฐ ไว้เป็นสมบัติติดตัวของท่านไป และยังเป็นการอนุรักษ์ รักษาหัวใจของแผ่นดินที่เรารักไว้ตลอดกาล

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content