ครูเล็กสอนมวย บทที่สี่ - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

ความสำคัญของหมัดหน้าและขาหน้า

....ระยะของอวัยวุธเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนมวยไทยไม่สามารถมองข้ามได้ เพียงห่างกันแค่คืบแค่ศอก ย่อมหมายถึงความได้เปรียบ หรืออาจหมายถึงความปราชัย หรือชัยชนะ ดังนั้นเราควรให้ความสนใจและทำความเข้าใจให้แจ่มชัด

....หมัดหน้า หมายถึงหมัดที่อยู่หน้าสุดเวลาจรดมวย เช่น เราจรดมวยเหลี่ยมซ้าย หมัดซ้ายเราก็อยู่หน้าหมัดขวา ยกเว้นการจรดมวยแบบม้าย่องของครูตันกี้ ยนตรกิจ ซึ่งท่านเอาเหลี่ยมกับหมัดสลับกันคือถ้าจรดมวยเหลี่ยมซ้าย หมัดขวาจะอยู่หน้าหมัดซ้าย เป็นต้น

....หมัดหน้ามีไว้ทำอะไร อันนี้ท่านต้องมีความเข้าใจกับระยะของอวัยวุธความใกล้เป้าหมาย  ของอวัยวุธและท่านควรฝึกการออกอวัยวุธโดยไม่มีการง้าง คือการทิ่มออกไปด้วยการเหยียดแขนจากตำแหน่งเดิม ลักษณะการใช้อวัยวุธหมัดหน้านั้น ให้ท่านสังเกตคู่ต่อสู้ เมื่อคู่ต่อสู้ของท่านขยับเตรียมออกอวัยวุธ ให้ท่านเหยียดหมัดหน้าของท่านในทิศทางที่สามารถกระทบส่วนที่เป็นจุดที่อยู่ใกล้หมัดหน้าที่สุด ที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้ของท่านชะงักหรือเกิดความมึนงง เจ็บปวดและทำให้เสียจังหวะในการทรงตัวหรือออกอวัยวุธ ซึ่งการใช้หมัดหน้าดังกล่าวโบราณาจารย์ท่านเรียกว่า ชิงคม และท่านต้องไม่ลืมนาทีทองด้วยการติดตามซ้ำเติมจนสามารถยุติการต่อสู้ ซึ่งการปฏิบัตินั้นย่อมต้องมาจากการฝึกฝนจนเคยชินด้วยการซ้อมเป็นคู่

....เมื่อท่านซ้อมกันเป็นคู่ ท่านควรใช้หมัดหน้าในหลายๆแบบ เช่น ใช้กับการที่คู่ซ้อมของท่านขยับจะชก ใช้กับการที่คู่ซ้อมของท่านขยับจะเตะ และท่านต้องฝึกการติดตามซ้ำเติมในหลายๆแบบเพื่อให้ท่านเกิดความเคยชินที่จะ ออกอวัยวุธ

....ที่กล่าวมาทั้งสิ้นนั้นเป็นเพียงความเข้าใจและการใช้งานแบบคร่าวๆย่อๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านใช้เป็นบันได ในการฝึกฝนในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดทักษะในโอกาสต่อไป

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content