ครูเล็กสอนมวย บทที่เก้า - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

..........กลับมาแล้วครับหลังจากที่ไปเผยแพร่ศิลปะมวยไชยาที่ประเทศจีนเป็นเวลาหลายวัน คงทำให้ทุกท่านคิดว่าผมหายไปไหน อากาศหนาวมากครับที่นั่นแต่ก็ต้องทนและก็ต้องทำให้ดีที่สุด คุ้มค่าครับได้ทำให้ชาวต่างชาตินิยมและเห็นคุณค่าของศิลปะการต่อสู้แบบมวยไชยา ก็ต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้คัดเลือกให้ผมและลูกศิษย์ได้มีโอกาสไปแสดงในครั้งนี้ และอีกไม่นานผมจะนำเอาคลิปที่แสดงมาอวดพวกเรากันนะครับ

..........ทีนี้เรามาว่ากันถึงเนื้อหาของมวยไชยากันต่อดีกว่า คราวก่อนเราได้กล่าวถึงคำว่าแม่ไม้ ลูกไม้ คราวนี้เราจะมาออกอวัยวุธแบบมวยไชยากัน

หมัด เป็นอวัยวุธที่เกิดจากการรวมนิ้วมือทั้งห้านิ้ว หรือการรวมนิ้วทั้งหมดที่ท่านมีให้สามัคคีเป็นหนึ่ง และท่านควรพับหัวแม่มือของท่านลงบนนิ้วมือที่ท่านพับไว้ที่ฝ่ามือ โดยพยายาม ให้หลังมือกับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกัน และนิ้วโป้งที่ท่านพับไว้ไม่ควรโผล่ออกมาจากฝ่ามือ จึงจะเรียกได้ว่าท่านมีหมัดที่สมบูรณ์ การออกหมัดแบบมวยไทยนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องหมั่นฝึกฝนการพลิกเหลี่ยม การโยกตัว การพลิกไหล่ ตลอดจนการก้าวออกหมัดให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างหมัดกับขาที่ก้าว

..........หมัดแบบมวยไทยนั้นมีมากมาย แต่หมัดที่สำคัญและน่าฝึกฝนได้แก่ หมัดตรง ( ทิ่ม กระแทก ) หมัดทิ่มก็คือหมัดหน้า หมัดกระแทกก็คือหมัดหลัง เหวี่ยงสั้น เหวี่ยงยาว หมัดกระทุ้ง หมัดงัด หมัดโขก หมัดเขก

..........การฝึกการออกอวัยวุธหมัด หมัดเป็นอวัยวุธที่เป็นได้ทั้งสั้นและยาว การฝึกจึงควรฝึกทั้งการออกหมัดแบบสั้นๆและการออกหมัดแบบยาวๆ ท่านควรมีระยะทางในการฝึกฝนพอสมควร เมื่อท่านได้ระยะในการฝึกแล้วให้ท่านตั้งใจฝึกดังนี้

มวยไทย

หมัดทิ่ม ให้ท่านจรดมวยแบบไชยา ให้ท่านใช้หมัดที่อยู่หน้าเหยียดออกจากจุดที่ท่านจรดมวยโดยไม่ต้องง้าง พร้อมเปิดส้นเท้าหลังโน้มตัวไปข้างหน้า หัวไหล่ไม่พลิก และให้หมัดอยู่ในระดับคางของท่านเอง และไม่เหยียดหมัดจนสุด ให้แขนงอเล็กน้อยและให้ศอกข้างที่งอนั้นเปิดขึ้นไม่กดต่ำลง มืออีกข้างหนึ่งให้ปิดที่บริเวณหูและให้ศอกชี้ลงในแนวดิ่ง

เรียนมวยไทย

หมัดกระแทก เมื่อท่านทิ่มหมัดหน้าของท่านได้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่านพลิกเหลี่ยมด้วยการพลิกฝ่าเท้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนเหลี่ยมแต่ใช้การหมุนฝ่าเท้าพร้อมกับพลิกไหล่ ส่งหมัดที่ปิดหูออกไปในแนวตรง แขนไม่ยืดตึงให้งอเล็กน้อยโดยให้ศอกเปิดขึ้น  พร้อมหมุนฝ่าเท้าข้างที่ท่านเปิดขณะทิ่มไปตามแนวเหลี่ยมที่ท่านหมุน

..........ให้ท่านฝึกการออกหมัดทิ่ม กระแทก จนชำนาญทั้งสองเหลี่ยม จากนั้นท่านควรฝึกการเหวี่ยงสั้น เหวี่ยงยาวในโอกาสต่อไป

ครูเล็กสอนมวยตอนอื่นๆ
Back to content