ชุดที่2 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ชุดที่ 2
ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน สับสันแขน
Back to content