ชุดที่4 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ชุดที่ 4
ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก ยัดเข่า ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน สับสันแขน ยัดเข่าหลัง
Back to content