รายการเปิดกรุมวยไชยา - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13:55-14:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT


รายการเปิดกรุมวยไชยา ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2550
โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

และบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

ได้เข้ามาช่วยผลักดันอีกแรงหนึ่ง
ด้วยเล็งเห็นว่า ศิลปะการต่อสู้มวยไชยา ที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิม

ของท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย เริ่มจะเลือนหายไปจากแผ่นดิน


จากคุณค่าของวิชา ทำให้รายการเปิดกรุมวยไชยา

ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึงสองรางวัลคือ

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ และรางวัลเมขลา ซึ่งเป็นความภูมิใจยิ่งของคณะผู้จัดทำ

         ความสำเร็จทั้งปวงที่ได้รับนี้

คณะผู้จัดทำขอน้อมให้แด่บรรพบุรุษผู้สืบทอดวิชามวยไชยาทุกท่าน

และท่านอาจารย์ทั้งสองคือ
ท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย

และ คุณครูทองหล่อ ยาและ

รวมถึงผู้สนับสนุนรายการ

ที่พยายามจะดำรงรักษาไว้ด้วยความรักและความหวงแหน
เพียงเพื่อหวังให้วิชามวยไชยา  คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

ผู้สนับสนุนรายการ

ท่าบริหาร 3 ท่า (ปั้นหมัด พันแขน พันหมัด)


- ท่าบริหารท่าที่4-6 (พันหมัดยกเข่า  พันหมัดยกเข่าย่อยืด พันหมัดยกเข่าโดด)
- ท่าย่างสามขุมเดินหน้า และถอยหลัง


-ท่าบริหารท่าที่7-8 (พันหมัดยกเข่าดีดแข้ง พันหมัดพลิกเหลี่ยมดีดแข้ง)
-ย่างสามขุม (ย่างกระหยด ถอยกระหยด)
-ออกอวัยวุธ (งัดแข้ง เหวี่ยงแข้ง)


- ท่าบริหารท่าที่9-10 (พันหมัดพลิกเหลี่ยม พันหมัดยกเข่าโดดดีดแข้ง)
- ย่างสามขุม (ย่างสืบ, ถอยถด)
- ออกอวัยวุธ (เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน,ยัดเข่าโทน)
- ป้องกันตัว
 แก้ไขเมื่อถูกจับคอเสื้อ (ไหว้ ยัดเข่า)


-ย่างสามขุม (ย่างยก กระหยดสลับขา ถอยกระหยดสลับขา)
- ออกอวัยวุธ (ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงสั้น เหวี่ยงยาว,เหวี่ยงควาย)
- ป้องกันตัวจากการถูกถีบ (พลิกปัด งัดแข้ง แบบยังไม่ได้จรดมวย)


- ออกอวัยวุธพันลำ
(ทิ่ม กระแทก ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง)
(ทิ่ม ก้าวกระแทก ก้าวเหวี่ยงสั้น ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง)
- ป้องกันตัว จากการถูกชกท้อง (ปัด งัดหมัด)


-ฝึกการใช้ศอกทัดมาลา
- ป้องกันตัว จากการถูกชกหน้า (ด้วยทัดมาลา)
- ออกอวัยวุธพันลำ (ทิ่ม กระแทก ทัดมาลา ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง)
- ป้องกันตัว จากการถูกกอด (ด้วยการไหว้)


- ป้องกันตัวจากการถูกตบ (ปัด ปิด เปิด)
- ป้องกันตัวจากการถูกเตะ (ยกเข่ารับ ถีบขายืน)
- ป้องกันตัวจากการถูกถีบ (ปัดใน ฉัด)
- ป้องกันตัวจากการถูกชกหน้าและชกท้อง (ในท่าไหว้)


- การชิงคม (ด้วยหมัดหน้า และขาหน้า)
- ลูกไม้แก้เตะ (เถรกวาดลาน มอญยันหลัก)


- การออกอวัยวุธ (จูบศอก เหวี่ยงศอก)
- การออกอวัยวุธพันลำ (ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงสั้น ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน ก้าวจูบศอก
ก้าวเหวี่ยงศอก)
- ลูกไม้แก้หมัด (ขุนศึกตีทวนทั้งสองลักษณะ ได้แก่ เปิด เหวี่ยงแข้ง,ปัด เหวี่ยงแข้ง


* ออกอวัยวุธพันลำ
- ย่างยก เหิรฉัด เหิรเหวี่ยง
- ทิ่ม เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน เหวี่ยงแข้งหลัง สับสันแขน ยัดเข่า เหิรฉัด เหิรเหวี่ยง
*ลูกไม้แก้หมัด
- ดับชวาลา
- ตาเถรค้ำฟัก


* การออกอวัยวุธแบบพันลำ กับกระสอบ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้งหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง
- ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงสั้น ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน* การวางเท้าแบบมวย
* การใช้ศอกรับอวัยวุธต่างๆ


* จุดอ่อนต่างๆในร่างกายที่ควรระวัง
* แก้การจับคอ
- พลิกเหลี่ยม ยันคาง
* แก้ถีบ
- ด้วยศอก
- พลิกปัด วงใน
- พลิกออกวงนอก


*ประโยชน์ของการจรดมวยอย่างถูกต้อง แบบมวยไชยา


* ลูกไม้แก้หมัด
- ตาเถรค้ำฟัก (วงนอก)
* ลูกไม้แก้เตะ
- ปักลูกทอย


* ฝึกการเตะขา
* การใช้ลูกไม้มวยไชยามีสองแบบ และทั้งสองแบบนี้ก็เป็นชื่อลูกไม้ด้วย คือ
- สลับฟันปลา (ออกวงนอก)
- ปักษาแหวกรัง (เข้าวงใน)


* ลูกไม้แก้หมัด
- สับหัวมัจฉา
- พม่ารำขวาน
- มอญยันหลัก
- ปิดปกชกด้วยศอก


* ฝึกการเข้าแบบมวยและฝึกกำลังด้วยการผลักไหล่
* แก้เตะ (ระดับเข่าขึ้นไป)
- ยกเข่ารับ
- ยกเข่ารับสลับเหลี่ยม
* แก้เตะ (ระดับต่ำกว่าหัวเข่า)
- ย่อพลิกเข่า
* ลูกไม้แก้เตะ
- ห้ามทัพ
- หักงวงอัยรา


* ฝึกการออกอวัยวุธกับเป้าล่อ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
* ลูกไม้พันลำ  แก้เตะ
- ปักลูกทอย มอญยันหลัก


* ฝึกการออกอวัยวุธกับเป้าล่อ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
* ลูกไม้พันลำ แก้เตะ
- ปักลูกทอย มอญยันหลัก


* ออกอวัยวุธพันลำ
- ทิ่ม กระแทก ก้าวงัด เหวี่ยงแข้งหน้า ฟาดสันแขน ทัดมาลา จูบศอก เหวี่ยงศอก
* ลูกไม้แก้หมัด
- คะแมค้ำเสา
- ฝานลูกบวบ


* ฝึกการใช้หมัดในลักษณะต่างๆ
- หนุมานถวายแหวน
- โขก เขก
* ลูกไม้แก้เตะ
- พม่ารำขวาน
* ลูกไม้แก้หมัด
- มอญยันหลัก
- ปักลูกทอย


* การออกอวัยวุธในลักษณะกระหยด
- กระหยดทิ่มหมัดหน้า กระหยดกระแทกหมัดหลัง กระหยดเหวี่ยงแข้งหน้า
..กระหยดยัดเข่าหลัง
* ลูกไม้แก้เตะ
- นารายณ์ข้ามสมุทร
- พระรามเดินดง


* แก้เตะ
- ยกเข่ารับ ฉัด
* แก้หมัด
- ปัดใน
- ปัดนอก
- เปิด
- ปิด
* แก้หมัดด้วยการปัด และต่อด้วยการพันลำ
- ปัดใน ฟาดสันแขน ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง


* ฝึกการใช้หมัด
- กระทุ้ง
* ฝึกการใช้หมัดกระทุ้งในการออกอวัยวุธพันลำ
- ทิ่ม ย่อกระทุ้ง ก้าวงัด สับสันแขนถอนขา ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง
..ฟาดสันแขน ทัดมาลา จูบศอก เหวี่ยงศอก
* ลูกไม้แก้เตะ
- ห้ามทัพด้วยเท้า
- ห้ามทัพด้วยฝ่ามือ
- พิงแข้งชกท้องน้อย


* ป้องกันศอกเหวี่ยงด้วยการเปิด งัดหมัด
* ป้องกันศอกเหวี่ยงด้วยการยัดเข่า
* ป้องกันศอกเหวี่ยงด้วยการทัดมาลา
* ป้องกันศอกเหวี่ยงด้วยการเหวี่ยงศอก
* ออกอวัยวุธพันลำกับเป้าล่อ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน
- ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงสั้น ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน
- ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงศอก ก้าวจูบศอก ก้าวทัดมาลา ยัดเข่าหลัง
..เหวี่ยงแข้งหลัง สับสันแขน
* ลูกไม้แก้ศอก
- หักศรทศกัณฐ์
- ขุนศึกตีทวน
**** แก้คำพูดครูเล็ก จากศอกยาวกว่าเข่า เป็นศอกสั้นกว่าเข่า ****


* อธิบายคำว่าเหลี่ยมของมวยและประโยชน์จากการใช้เหลี่ยม
* การแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกกระทำโดยไม่ทันตั้งตัว
- เมื่อถูกต่อย
- เมื่อถูกกอดจากทางด้านหลัง


* ฝึกการกระหยดออกอวัยวุธ
* การหลบแล้วต่อด้วย, ย่อกระทุ้ง, งัดหมัด, เข่า, เตะ
* การออกอวัยวุธสลับเหลี่ยม
- ก้าวทิ่ม ก้าวกระแทก เหวี่ยงสั้นถอนขา
* ลูกไม้แก้หมัด
- คะแมค้ำเสา
- นาคามุดบาดาล (อุปราชขาดคอช้าง)


* การป้องกันด้วยการพันหมัดจากท่าครู (ท่าจรดมวยของไชยา)
* ลูกไม้แก้เตะ (เมื่อพลาดถูกเตะ)
- ชักศึกเข้าบ้าน


* การแสดงมวยไชยาที่ประเทศสเปน


* ฝึกการเหวี่ยงแข้ง (เหวี่ยงคว่ำแข้ง)
* ลูกไม้แก้หมัด
- บั่นเศียรทศกัณฐ์
- ปัด งัดด้วยหมัดหน้า (แก้หมัดแย๊บ)


* การแสดงมวยไชยาที่ประเทศสเปน (จำลองการต่อสู้)


* ฝึกการออกอวัยวุธแล้วรีบกลับมาในท่าครู
* ลูกไม้แก้หมัด
- อิเหนาแทงกฤช
- นารายณ์ขว้างจักร


* การยืมแรง
- ทัดมาลาแก้หมัด
- จูบศอกแก้หมัด
- กดศอกแก้เตะ
* แก้เตะระดับเข่า
- พลิกเข่ารับ
- พลิกเข่ารับ เหวี่ยงแข้งเข้าขาที่ยืน


* ประโยชน์ของการยืนกระโหย่ง
* การเหยาะ ย่าง ยัก เยื้อง
* ลูกไม้แก้เตะ
- หกกลับทับปฐพี
- กวางเหลียวหลัง(ทั้งสองแบบ)


* ฝึกท่าเสือลากหาง
* ลูกไม้แก้ถีบ
- สวนทวน
- หักงวงอัยรา


*การนำท่าลูกไม้มาใช้ป้องกันตัวแบบง่ายๆ
-ทัดมาลา สับหัวมัจฉา ปักษาแหวกรัง
-จูบศอก สับหัวมัจฉา ปักษาแหวกรัง
*ลูกไม้แก้ถีบ,แก้เตะ
-ญวณทอดแห


* ฝึกการโอนอ่อนผ่อนตาม
- เมื่อโดนตบหมัดหน้า
* ลูกไม้แก้จับคอตีเข่า
- คะแมค้ำเสา อิเหนาแทงกริช นาคามุดบาดาล
- ไม่มีคอให้จับ ยัดเข่า


* การทำให้คู่ต่อสู้เสียหลัก
- จากการแก้เตะ
- จากการแก้ถีบ
* ลูกไม้ (แก้ถีบ)
- เบนสุเมรุ (วงนอก)
- เบนสุเมรุ (วงใน)


* การตัดอวัยวุธคุ่ต่อสุ้
- ทัดมาลา,จูบศอก,ปัดแมลงวัน
* การแก้หมัด
- เปิดทัดมาลา
- เปิดจุบศอก
- เปิดเหวี่ยงศอก


* การออกอวัยวุธอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ทิ่ม กระแทก (มือข้างหนึ่งปิดหู)
- ทิ่ม กระแทก (มือข้างหนึ่งเปิด)


*แก้การจับคอตีเข่า
- เบนสุเมรุ (วงนอก)
- เบนสุเมรุ (วงใน)
- พลิกต่อยคร่อมแขน ฟาดสันแขน ยัดเข่า
- ปักลูกทอย
- ปักลูกทอย ยืดงัดหมัด


* การออกอวัยวุธพันลำ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน ยัดเข่า
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน ยัดเข่า จูบศอก เหวี่ยงศอก
* ลูกไม้แก้หมัด
- เปิด ทัดมาลา
- เปิด จูบศอก
- เปิด เหวี่ยงศอก


* แก้ถีบ
- ปัดใน งัดหมัด
- ปัดนอก งัดหมัด

* ลูกไม้แก้หมัด
- หักคอเอราวัณ
- ขุนยักษ์จับลิง


* ป้องกันตัวด้วยการฉัด
- ป้องกันจากการกอด
- ป้องกันจากการถูกชก
- ป้องกันจากการถูกเตะ
* ป้องกันการฉัด
- กดด้วยศอก

*การออกอวัยวุธแบบพันลำ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน ยัดเข่า ยัดเข่า
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน ยัดเข่า ยัดเข่า
..จูบศอก จูบศอก เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก
* ลูกไม้ (แก้ถีบ)
- เบนสุเมรุ (วงนอก)
- เบนสุเมรุ (วงใน)


* แก้เตะ
- ห้ามทัพ
- ปักลูกทอย


* ฝึกหมัด โขก เขก ทุบ
* แก้หมัด
- ปัดใน เขก
- เปิด โขก


* รับเตะด้วยฝ่ามือ คล้อง
* ฝึกการดันไหล่
* ลูกไม้แก้เตะ
- หักงวงอัยรา
- พม่ารำขวาน


* ฝึกการออกอวัยวุธแบบพันลำ
- ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงสั้น เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน
- ทิ่ม ก้าวเหวี่ยงสั้น เหวี่ยงแข้งหลัง สับสันแขน
* ลูกไม้แก้หมัด
- สะบัดหัวเหวี่ยงแข้ง (ขุนศึกตีทวน)
- นาคามุดบาดาล* ฝึกการเหวี่ยงแข้งหน้า


* ฝึกการออกอวัยวุธกับเป้าล่อ
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
- ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน ยัดเข่า เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก
* แก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกจับขา


* ฝึกการออกอวัยวุธในลักษณะเหิร
- เหิรฉัด เหิรเหวี่ยง
- เหิรฉัดสลับขา เหิรเหวี่ยงแข้งหลัง


* ลูกไม้แก้หมัด
- ดับชวาลา
- สับหัวมัจฉา


* ฝึกชิงคมต่อด้วยพันลำ


* การออกอวัยวุธ
- สับสันแขน ฟาดสันแขน
- เหวี่ยงแข้ง สับสันแขน
- เหวี่ยงแข้ง ฟาดสันแขน
* การป้องกันตัว
-ป้องกันหมัดด้วยฉัด
-ป้องกันเตะด้วยฉัด
-ป้องกันฉัดด้วยศอก


* การออกอวัยวุธแบบพันลำ
- ทิ่ม กระแทก ยัดเข่า ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
- ย่างยก กระหยดทิ่มหมัดหน้า เหิรเหวี่ยงแข้งหน้า
- ย่างยก กระหยดทิ่มหมัดหน้า เหิรเหวี่ยงแข้งหลัง
* ลูกไม้แก้ต่อยท้อง (ตาเถรค้ำฟัก)
- ปัดแล้วงัดด้วยหมัดอีกข้าง, ปัดแล้วงัดด้วยหมัดข้างเดียวกัน


* ฝึกการตอบโต้แบบง่ายๆ
-แตะมือ เตะขา
-ยกเข่ารับ ฉัด
-ยกเข่ารับ เหวี่ยงแข้ง
* ลูกไม้แก้หมัด
-ปิดปกชกด้วยศอก


* ออกอวัยวุธ
-โขก เขก
- เหวี่ยงด้วยตาตุ่มหน้า,หลัง
* ลูกไม้
-เปิด โขก เขก
-ปัด โขก เขก


*ลูกจาก
*ออกอวัยวุธ
-ฉัด เหวี่ยงแข้ง
-เหิรฉัด เหิรเหวี่ยงแข้ง
*ลูกไม้แก้ศอก
-ทัดมาลาแก้ศอกเหวี่ยง (สวนทวน)


*การสะกดด้วยฉัด แล้วต่อด้วยลูกไม้
- ฉัด พระรามเดินดง
- ฉัด ขุนศึกตีทวน
- ฉัด บาทาลูบพักตร์
- ฉัด สับหัวมัจฉา


*ลูกไม้แก้เตะ (เถรกวาดลาน)
- รับด้วยฝ่ามือ เหวี่ยงแข้ง
- รับด้วยศอก เหวี่ยงแข้ง
- สืบหรือก้าวออก เหวี่ยงแข้ง*ออกอวัยวุธพันลำ
-ทิ่ม กระแทก งัด
- ทิ่ม กระแทก งัด ยัดเข่า เหวี่ยงแแข้ง ฟาดสันแขน
*ลูกไม้แก้ถีบ
- สวนทวน


* การฝึกอวัยวุธศอก
- ทัดมาลา จูบศอก เหวี่ยงศอก
* การออกอวัยวุธแบบพันลำ
- ทิ่ม ก้าวทัดมาลา ก้าวจูบศอก ก้าวเหวี่ยงศอก ยัดเข่าหลัง เหวี่ยงแข้งหลัง
* ลูกไม้แก้หมัด
- สักพวงมาลัย


* การออกอวัยวุธสลับเหลี่ยม
- ก้าวทิ่ม เหวี่ยงสั้นถอนขา
- ก้าวทิ่มสลับขา ก้าวกระแทกสลับขา เหวี่ยงสั้นถอนขา ยัดเข่าหลัง
..เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน สับสันแขน


*ลูกไม้แก้หมัด ดับชวาลา


* ทัดมาลารับหมัดตรง


* การใช้จูบศอกรับหมัดตรง


* การใช้ปัดแมลงวันรับหมัดตรง


*การต่อเนื่องอวัยวุธจากทัดมาลา
*การต่อเนื่องอวัยวุธจากจูบศอก
*การต่อเนื่องอวัยวุธจากปัดแมลงวัน


*แก้หมัดตรง หมัดเหวี่ยง แก้เตะ
- ปักลูกทอย


*ฝึกการใช้ศอก
-ศอกกระแทก
-ศอกเฉือน


* ฝึกการใช้ศอกกลับแบบมวยไชยา


* ฝึกการใช้ศอกเหวี่ยงแบบมวยไชยา


* ฝึกการงัดแข้ง


* ลูกไม้แก้ถีบ
- บั่นเศียรทศกัณฐ์ (วงนอกและวงใน)


* ลูกไม้สวนทวน แก้หมัด (ด้วยการย่อกระทุ้ง)


* การใช้เข่าในลักษณะต่างๆ


* ลูกไม้แก้หมัด
- นารายณ์ขว้างจักร (วงนอก วงใน)


* ลูกไม้แก้หมัด
- ขุนศึกตีทวน  วงนอกและวงใน


* การฉัดในลักษณะต่างๆ

Back to content