การออกอวัยวุธพันลำ ชุดที่4 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่2 > การออกอวัยวุธพันลำ
ชุดที่ 4
ก้าวเหวี่ยงศอก ยัดเข่า เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงควาย ฟาดสันแขน สับสันแขน ทุบ งัดหมัด ย่อกระทุ้ง ก้าวงัด เหวี่ยงศอก จูบศอก ทัดมาลา ยัดเข่า เหวี่ยงศอก เหวี่ยงศอก เหวี่ยงแข้ง
Back to content