รายการเปิดกรุมวยไทยไชยา - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
ผู้สนับสนุนรายการ
ตอนที่ 1
ประวัติมวยไชยา
ตอนที่ 2
การยืนมวยเพื่อเริ่มฝึกการย่างสามขุม
ตอนที่ 3
การป้อง ปัด ปิด เปิด จากการจรดมวย
ตอนที่ 4
การย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ
ตอนที่ 5
การใช้เหลี่ยม
Back to content