การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ทั้งหมดนี้ในราคา $9
(ประมาณ 300 บาท)

การออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่ 1
ประกอบด้วย
ท่าบริหาร 10 ท่า ปฏิบัติท่าละ 3  นาที
การจรดมวยและการเคลื่อนที่
 • จรดมวยเหลี่ยมซ้าย เหลี่ยมขวา
 • พลิก
 • ถอนขา
การออกอวัยวุธ  ลักษณะต่างๆ
 • ทิ่ม
 • กระแทก
 • เหวี่ยงสั้น
 • เหวี่ยงยาว (แบบที่ 1 และ 2)
 • ฟาดสันแขน
 • สับสันแขน
 • งัด
 • โขก เขก
 • เหวี่ยงศอก
 • ยัดเข่า
 • ฉัดขาหน้า
 • ฉัดขาหลัง
 • เหวี่ยงแข้งหน้า
 • เหวี่ยงแข้งหลัง
ออกอวัยวุธพันลำ
 • ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง
 • ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน
 • ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  ยัดเข่า  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง
 • ทิ่ม  กระแทก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  ยัดเข่า  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  ยัดเข่าหลัง
 • กระแทกหมัดหลัง  เหวี่ยงสั้นถอนขา  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง
 • กระแทกหมัดหลัง  เหวี่ยงสั้นถอนขา  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน
 • ฉัดขาหน้า  ยัดเข่า  เหวี่ยงแข้ง  เหวี่ยงแข้ง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  งัดหมัด  โขกเขก  โขกเขก

Back to content