ข่าวและกิจกรรม - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
การฝึกมวยไชยาของทหารจากหน่วยต่างๆ
การสาธิตตามสถานศึกษา
กิจกรรมต่างๆ
รวมดาว(รายการโทรทัศน์)
การแสดงนอกสถานที่
ทัศนะศึกษาที่บ้านชางไทย
การเผยแพร่มวยไชยาในต่างประเทศ
วันเกิดครูเล็ก ปี51
วันเกิดครูเล็ก ปี 52
วันเกิดครูเล็ก ปี 53
Back to content