ท่าบริหาร ท่าที่5 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ออกอวัยวุธระดับต้น ชุดที่1
ท่าบริหารท่าที่ 5 "พันหมัด ยกเข่า ย่อยืด"
Back to content