ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
สื่อการสอนมวยไชยา > ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่1
ทั้งหมดนี้ในราคา $15.67
(ประมาณ 499 บาท)
ลูกไม้มวยไชยา ชุดที่ 1
ประกอบด้วย

ลูกไม้แก้หมัด

สลับฟันปลา
1.หลบแล้วยัดเข่า
2.ปัดแล้วยัดเข่า
3.เปิดแล้วยัดเข่า

ปักษาแหวกรัง

พม่ารำขวาน

ดับชวาลา
1.เปิดด้วยหมัดหน้าต่อยด้วยหมัดหลัง
2.ปัดด้วยหมัดหน้าต่อยด้วยหมัดหลัง
3.ปัดด้วยหมัดหลังต่อยด้วยหมัดหน้า
4.กดและต่อยด้วยหมัดเดียวกัน

ขุนศึกตีทวน
1.เปิดในด้วยหมัดหน้าแล้วเหวี่ยงแข้งหน้า
2.เปิดในด้วยหมัดหน้าแล้วเหวี่ยงแข้งหลัง
3.เปิดนอกด้วยหมัดหลังแล้วเหวี่ยงแข้งหลัง
4.เปิดนอกด้วยหมัดหลังแล้วเหวี่ยงแข้งหน้า
5.ปัดนอกด้วยหมัดหน้าแล้วเหวี่ยงแข้ง
6.ปัดในด้วยหมัดหลังแล้วเหวี่ยงแข้ง
7.สะบัดหัวหลบหมัดหลังพร้อมเหวี่ยงแข้ง
8.สะบัดหัวหลบหมัดหน้าพร้อมเหวี่ยงแข้ง

ลูกไม้แก้เตะ

ปักลูกทอย
1.แก้เตะระดับเอว แบบที่1
2.แก้เตะระดับเอว แบบที่2
3.แก้เตะระดับเอว แบบที่3
4.แก้เตะระดับเอว แบบที่4
5.แก้เตะระดับเอว แบบที่5
6.แก้เตะก้านคอ แบบที่1
7.แก้เตะก้านคอ แบบที่2
8.แก้เตะคว่ำแข้ง แบบที่1Back to content