หลักสูตรมวยไชยา - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
คอร์ส
นักเรียนมาเรียนที่ค่าย
คอร์สส่วนตัว

ค่าเรียน
6,000 บาท / 10 ครั้ง
หากสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ลดเหลือคนละ 5,000 บาท
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
ยังไม่เปิดสอนจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย
คอร์สกลุ่ม

ค่าเรียน คิดเป็นรายเดือน
2500 บาท / 1 เดือน
7,000 บาท / 3 เดือน
13,000 บาท / เดือน
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เรียนได้ทุกวันตามรอบที่เปิดสอนดังนี้
วันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวลา 17.00 - 18.30 น.
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
ครูเดินทางไปสอน
คอร์สส่วนตัว

ค่าเรียน
15,000 บาท / 10 ครั้ง
หากสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ลดเหลือคนละ 14,000 บาท
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
คอร์สกลุ่ม
ค่าเรียน
20,000 บาท / 1 เดือน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน
ราคาปรับขึ้นหรือลดลงตามระยะทาง
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
เรียนออนไลน์
คอร์สส่วนตัวแบบเรียลไทม์

ค่าเรียน
6,000 บาท / 10 ครั้ง
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
เรียนจากเวปไซต์หลักสูตรออนไลน์

ค่าเรียน
$55.99 / เดือน
ศึกษาจากจากบทเรียนตามหลักสูตร
หลังจากนั้นถ่ายวีดีโอการฝึกของคุณมาให้เราตรวจ

หลักสูตรการเรียนและเงื่อนไขการสอบในทุกระดับของบ้านช่างไทย
(การสอบตามแต่ความสมัครใจของผู้เรียน)

ระดับต้น

หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
สอบโดยบ้านช่างไทยหรือสาขา
ต้องผ่านการสอบวัดระดับจากบ้านช่างไทยหรือสาขาของบ้านช่างไทย
สอบโดยบ้านช่างไทย
ระดับต้น 1, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 800 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับต้น 2, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 800 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับต้น 3, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 800 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
โดยปกติแล้วเมื่อเรียนครบ 1 คอร์ส (10 ครั้ง) จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับ 1 ครั้ง
สอบโดยสาขา
เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะลงทะเบียนระดับชั้นและได้ใบรับรองจากบ้านช่างไทย กรุณาติดต่อสาขาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ต้องผ่านการสอบระดับต้น 3 จึงลงเรียนอีก 1 คอร์ส สำหรับเป็นครูระดับต้น และทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ
ค่าสอบและขึ้นทะเบียนครู พร้อมใบรับรองโดยบ้านช่างไทย
สอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมได้ใบรับรอง

สรุปราคาหากเรียนออนไลน์
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 2, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 3, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
*สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

สรุปราคาหากเรียนที่ค่าย
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท
ระดับต้น 2 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท
ระดับต้น 3 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท
* หากสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดเหลือคอร์สละ 5,000 บาท
* สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาทระดับกลาง

หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
สอบโดยบ้านช่างไทย หรือสาขาส่งวีดีโอการสอบให้บ้านช่างไทยหรือนัดสอบออนไลน์กับบ้านช่างไทย โดยสาขาให้คะแนน 50 เปอร์เซ็นต์ และบ้านช่างไทยเป็นผู้ให้คะแนนอีก 50 เปอร์เซ็นต์
ต้องผ่านการสอบวัดระดับจากบ้านช่างไทยหรือสาขาของบ้านช่างไทย
สอบโดยบ้านช่างไทย
ระดับกลาง 1, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับกลาง 2, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับกลาง 3, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
โดยปกติแล้วเมื่อเรียนครบ 1 คอร์ส (10 ครั้ง) จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับ 1 ครั้ง
สอบโดยสาขา
เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะลงทะเบียนระดับชั้นและได้ใบรับรองจากบ้านช่างไทย ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับสาขาเป็นผู้กำหนด

หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ต้องผ่านการสอบระดับกลาง 3 จึงลงเรียนอีก 1 คอร์ส สำหรับเป็นครูระดับกลาง และทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ
ค่าสอบและขึ้นทะเบียนครู พร้อมใบรับรองโดยบ้านช่างไทย
สอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมได้ใบรับรอง

สรุปราคาหากเรียนออนไลน์
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับกลาง 1, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับกลาง 2, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับกลาง 3, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
*สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

สรุปราคาหากเรียนที่ค่าย
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับกลาง 1 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท
ระดับกลาง 2 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท
ระดับกลาง 3 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท
* หากสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดเหลือคอร์สละ 5,000 บาท
* สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท


ระดับสูง

หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
สอบโดยบ้านช่างไทย
ต้องผ่านการสอบวัดระดับจากบ้านช่างไทย
ระดับสูง 1, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,500 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับสูง 2, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,500 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับสูง 3, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,500 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
โดยปกติแล้วเมื่อเรียนครบ 1 คอร์ส (10 ครั้ง) จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับ 1 ครั้ง

หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ต้องผ่านการสอบระดับสูง 3 จึงลงเรียนอีก 1 คอร์ส สำหรับเป็นครูระดับสูง และทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ
(ค่าสอบ และขึ้นทะเบียนครู พร้อมใบรับรองโดยบ้านช่างไทยครั้งละ 1,500 บาท)

สรุปราคาหากเรียนออนไลน์
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับสูง 1, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับสูง 2, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับสูง 3, ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
*สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

สรุปราคาหากเรียนที่ค่าย
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับสูง 1 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท
ระดับสูง 2 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท
ระดับสูง 3 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท
* หากสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดเหลือคอร์สละ 5,000 บาท
* สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท


สำหรับท่านที่ต้องการชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร

ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สุภาภรณ์ บวรนิมิต
024-8-76928-9
Back to content