เจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
เจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี
พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

พระวิสุทธิญาณเถร
(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม ดำริสร้างพุทธเจดีย์
"เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี"
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นมรดกธรรม เป็นมรดกโลก


คำปรารถของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย


" เกิดมาแล้วได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา

ได้สมบูรณ์แบบ ยังขาดอยู่อย่างเดียวคือ การสร้างพุทธเจดีย์

เพราะจะเป็นหลักฐานยืนยัน ถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

และเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

พระอรหันตธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่สักการะที่สำคัญสูงสุดของชาวพุทธ

การสร้างเจดีย์นั้นมีอานิสงค์มากมาย ปรารถนาบุญใหญ่ก็ย่อมได้

ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา"สำหรับศรัทธาที่อยู่ไกล สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดเขาสุกิม บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 148-2-69684-4 สาขา ถนนศรีรองเมือง จ.จันทบุรี


ความคืบหน้า ในการสร้างเจดีย์ วัดเขาสุกิม   http://doojdee.blogspot.com

Back to content