หลักสูตรมวยไชยาสำหรับสาขา - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

หลักสูตรการเรียนและเงื่อนไขการสอบในทุกระดับของบ้านช่างไทย
(ไม่บังคับสอบ สามารถเลือกเรียนเพียงอย่างเดียวได้)

ระดับต้น

หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
สอบโดยบ้านช่างไทยหรือสาขา
ต้องผ่านการสอบวัดระดับจากบ้านช่างไทยหรือสาขาของบ้านช่างไทย
สอบโดยบ้านช่างไทย
ระดับต้น 1, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 800 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับต้น 2, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 800 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับต้น 3, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 800 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
โดยปกติแล้วเมื่อเรียนครบ 1 คอร์ส (10 ครั้ง) จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับ 1 ครั้ง
สอบโดยสาขา (ตัวแทนจากสาขาจะต้องสำเร็จการเป็นครูมวยไชยาระดับกลางขึ้นไป)
เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะลงทะเบียนระดับชั้นและได้ใบรับรองจากบ้านช่างไทย โดยบ้านช่างไทยจะคิดค่าลงทะเบียนการเลื่อนระดับและใบรับรอง 500 บาท/ครั้ง/คน และเปิดโอกาสให้ทางสาขาสามารถกำหนดราคาสอบเอง

หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ต้องผ่านการสอบระดับต้น 3 จึงลงเรียนอีก 1 คอร์ส สำหรับเป็นครูระดับต้น และทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ
ค่าสอบและขึ้นทะเบียนครู พร้อมใบรับรองโดยบ้านช่างไทย
สอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมได้ใบรับรอง

สรุปราคาหากเรียนออนไลน์
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 4,800 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 2, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 4,800 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 3, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 4,800 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
*สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 5,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

สรุปราคาหากเรียนที่ค่าย
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท
ระดับต้น 2 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท
ระดับต้น 3 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 800 บาท = 6,800 บาท
* หากสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดเหลือคอร์สละ 5,000 บาท
* สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท


ระดับกลาง

หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
สอบโดยบ้านช่างไทย หรือสาขาส่งวีดีโอการสอบให้บ้านช่างไทยหรือนัดสอบออนไลน์กับบ้านช่างไทย โดยสาขาให้คะแนน 50 เปอร์เซ็นต์ และบ้านช่างไทยเป็นผู้ให้คะแนนอีก 50 เปอร์เซ็นต์
ต้องผ่านการสอบวัดระดับจากบ้านช่างไทยหรือสาขาของบ้านช่างไทย
สอบโดยบ้านช่างไทย
ระดับกลาง 1, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับกลาง 2, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับกลาง 3, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
โดยปกติแล้วเมื่อเรียนครบ 1 คอร์ส (10 ครั้ง) จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับ 1 ครั้ง
สอบโดยสาขา (ตัวแทนจากสาขาจะต้องสำเร็จการเป็นครูมวยไชยาระดับสูงขึ้นไป)
เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะลงทะเบียนระดับชั้นและได้ใบรับรองจากบ้านช่างไทย โดยบ้านช่างไทยจะคิดค่าลงทะเบียนการเลื่อนระดับและใบรับรอง 800 บาท/ครั้ง/คน และเปิดโอกาสให้ทางสาขาสามารถกำหนดราคาสอบเอง

หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ต้องผ่านการสอบระดับกลาง 3 จึงลงเรียนอีก 1 คอร์ส สำหรับเป็นครูระดับกลาง และทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ
ค่าสอบและขึ้นทะเบียนครู พร้อมใบรับรองโดยบ้านช่างไทย
สอบครั้งละ 1,000 บาท พร้อมได้ใบรับรอง

สรุปราคาหากเรียนออนไลน์
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 5,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 2, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 5,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 3, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 5,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
*สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 5,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

สรุปราคาหากเรียนที่ค่าย
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท
ระดับต้น 2 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท
ระดับต้น 3 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท
* หากสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดเหลือคอร์สละ 5,000 บาท
* สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,000 บาท = 7,000 บาท


ระดับสูง

หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
สอบโดยบ้านช่างไทย
ต้องผ่านการสอบวัดระดับจากบ้านช่างไทย
ระดับสูง 1, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,500 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับสูง 2, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,500 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
ระดับสูง 3, (ค่าลงทะเบียนสอบครั้งละ 1,500 บาท พร้อมลงทะเบียนเลื่อนระดับและใบรับรอง)
โดยปกติแล้วเมื่อเรียนครบ 1 คอร์ส (10 ครั้ง) จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับ 1 ครั้ง

หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ต้องผ่านการสอบระดับสูง 3 จึงลงเรียนอีก 1 คอร์ส สำหรับเป็นครูระดับสูง และทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ
(ค่าสอบ และขึ้นทะเบียนครู พร้อมใบรับรองโดยบ้านช่างไทยครั้งละ 1,500 บาท)

สรุปราคาหากเรียนออนไลน์
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 5,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 2, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 5,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
ระดับต้น 3, ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 5,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
*สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 4,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 5,500 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

สรุปราคาหากเรียนที่ค่าย
หลักสูตรและเงื่อนไขการสอบสำหรับนักเรียน
ระดับต้น 1 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท
ระดับต้น 2 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท
ระดับต้น 3 ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท
* หากสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดเหลือคอร์สละ 5,000 บาท
* สำหรับผู้ที่เรียนและสอบกับสาขา ขึ้นอยู่กับค่าเรียนและค่าสอบของแต่ละสาขา
หลักสูตรการเป็นครูและเงื่อนไขการสอบ
ค่าเรียนคอร์สละ 6,000 บาท + ค่าลงทะเบียนพร้อมรับใบรับรอง 1,500 บาท = 7,500 บาท


Back to content