เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 43 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    43.วิชามวยไทยแท้ เรียนไม่มีวันจบ ท่านปรมาจารย์ท่านบอกว่า ใครบอกว่าจบน่ะมันโม้ เพราะมวยไทยเป็นศาสตร์เหมือนตัวเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ คุณนับไปเถอะนับไปเรื่อยๆ นับไปจนตายก็ยังมีเลขต่อ แต่หลักๆจะมี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ เอามาต่อกัน วนไปวนมาได้อยู่อย่างนั้น มวยไทยจะเหมือนกับอะไรที่ไม่มีวันจบ ดูเป็นศาสตร์ที่ต่อได้ตลอดเวลานะครับ แต่ขอให้มี ลำต้น หรือแก่นของมัน ที่ถูกต้องนั่นเอง
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content