เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 7 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
    7.ความระมัดระวัง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เป็นสิ่งจำเป็นจำเป็นนะครับ ระเบียบทุกข้อ มันก็เหมือนกับว่าเราตอกตะปูลงไป เราสร้างเก้าอี้ตัวหนึ่ง เราตอกตะปูที่ขาเก้าอี้ ที่พนักพิง ที่ไม้วางเวลานั่ง สมมุติว่า ตัวหนึ่งตัวใดมันถอน หรือมันคลอน ระเบียบของเก้าอี้ หรือความแข็งแรงของเก้าอี้ตัวนั้น ก็ต้องสูญเสียไปนะครับ
เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยาตอนอื่นๆ
Back to content