การแสดงมวยไชยาที่ศูนย์วัฒนธรรม - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content
หากมองไม่เห็นปุ่ม BUY
ให้ท่านพลิกอุปกรณ์เป็นแนวนอน
ราคา $6
(ประมาณ 200 บาท)
การแสดงมวยไชยาที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ
ประกอบด้วย
  • ประวัติความเป็นมาของมวยไชยา
  • การฝึกท่าบริหาร การย่างสามขุม
  • การป้องกันตัวเบื้องต้น
  • เชิญผู้ชมขึ้นมาร่วมสนุก ทดสอบการป้องกันตัวของนักแสดง
  • การออกอวัยวุธ
  • ลูกไม้มวยไชยา
  • การป้องกันตัวเบื่องต้นสำหรับสุภาพสตรี
  • การแสดงการต่อสู้
Back to content